Udruženje kardiologa Republike Srpske, u saradnji sa Udruženjem doktora porodične medicine RS, prošle godine, organizovalo je online program kontinuirane medicinske edukacije “Savremena terapija u sekundarnoj prevenciji koronarne bolesti srca”.

U okviru ovog programa, održano je 11 online edukacija, koje su bodovane od strane Savjeta za zdravlje, prema važećem pravilniku.

Problematika koju je obuhvatao program kontinuirane medicinske edukacije bile su najsavremenije farmakološke preventivne terapije, kao i nove strategije u određivanju skorova rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti, odnosno teme iz oblasti sekundarne prevencije koronarne bolesti srca, primjenom najnovijih smjernica Evropskog udruženja kardiologa, statin-centričnog pristupa monoterapijom, te inovativne kombinovane terapije sa ezetimibom i PCSK9 inhibitorom.

U saradnji sa organizatorom, kako je bilo i najavljeno, pripremili smo sertifikate za predavače i slušaoce, koje možete preuzeti u prilogu.

Na uvjerenja možete upisati svoje ime, a konačne spiskove prisustva na svim pojedinačnim webinarima dostavili smo nadležnoj instituciji.

Ukoliko imate bilo kakav problem sa preuzimanjem sertifikata, slobodno se obratite porukom na Viber, kontakt tel. 066 752 133.

Certifikat Predavač 1.09.2021.

Certifikat Predavač 2.06.2021.

Certifikat Predavač 7.07.2021.

Certifikat Predavač 9.06.2021.

Certifikat Predavač 11.05.2021.

Certifikat Predavač 14.07.2021.

Certifikat Predavač 15.06.2021.

Certifikat Predavač 23.06.2021.

Certifikat Predavač 25.08.2021.

Certifikat Predavač 26.05.2021.

Certifikat Predavač 30.06.2021.

Certifikat Slušalac 1.09.2021.

Certifikat Slušalac 2.06.2021.

Certifikat Slušalac 7.07.2021.

Certifikat Slušalac 9.06.2021.

Certifikat Slušalac 11.05.2021.

Certifikat Slušalac 14.07.2021.

Certifikat Slušalac 15.06.2021.

Certifikat Slušalac 23.06.2021.

Certifikat Slušalac 25.08.2021.

Certifikat Slušalac 26.05.2021.

Certifikat Slušalac 30.06.2021.