Udruženje doktora medicine Republike Srpske organizovalo je od 15. do 19. novembra 2021. godine drugi online program kontinuirane medicinske edukacije “Hronična stanja u doba COVID-19 – Izazovi i dileme mladih ljekara“ za ljekare svih specijalnosti šire bijeljinske i trebinjske regije.

Takođe, u sklopu pet webinara, kojima je prisustvovalo ukupno 588 slušalaca, održane su 24 prezentacije, sa aktivnim učešćem 23 predavača.

S obzirom na ograničenja koja je Covid-19 donio u svakodnevnom radu ljekara i životu pacijenata, edukacije su bile planirane za sve ljekare, poštujući epidemiološku situaciju i sve preporuke Republičkog štaba za vanredne situacije.

Problematika koju je obuhvatao program kontinuirane medicinske edukacije bila su kardiovaskularna stanja, riziko faktori, hronična oboljenja, klinička i psihosomatska stanja, probleme, izazove i dileme mladih ljekara, te posljedice za vrijeme Covid 19 pandemije.

Oba skupa bodovana su od strane Savjeta za zdravlje, prema važećem pravilniku.

Tehnički realizator u obe konferencije bila je Agencija MedNet iz Banja Luke.

Sertifikate možete preuzeti u prilogu.

Ukoliko imate bilo kakav problem sa preuzimanjem sertifikata, slobodno se obratite porukom na Viber, kontakt tel. 066 752 133.

CERTIFIKATI bijeljina trebinje 15-19.11.2021

CERTIFIKATI predavač 15-19