Bloomberg Adria, kao prva multiplatformska mreža za poslovne vijesti u jugoistočnoj Evropi, koja posluje po licenci svjetskog poslovnog lidera u oblasti medije, prestižnog brenda Bloomberg, organizuje Konferenciju „Zdravstvo i farmaceutska industrija između pandemija”.

Konferencija, koja će biti održana 15.11.2023. godine u Swiss hotel Sarajevo, sala Geneva 1 sa početkom u 9:00h, okupiće ključne stakeholdere kako bi na jednom mjestu razmijenili iskustva i unaprijedili saradnju.

Ovim putem, Bloomberg Adria, u saradnji sa agencijom MedNet, poziva farmaceutske kompanije da učestvuju u ovoj konferenciji i kroz jedan od ponuđenih sponzorskih paketa, budete jedan od ključnih partnera ovog izuzetno važnog skupa. Sponzorske pakete možete preuzeti na ovom LINKU.

Kroz glavne teme konferencije, želimo doći do odgovora na pitanja: da li je pandemija korona virusa uzrokovala porast ulaganja u razvoj farmaceutskih kompanija ili je imala neke druge efekte? Svjedoci smo da je pandemija donijela promjenu općeg narativa te je važno sagledati efekte i u ovoj oblasti.

Koje su glavne lekcije koje smo naučili u posljednjoj pandemiji te da li one mogu pomoći i u klasičnom poslovanju? Kriza je šansa, ali je i bogat izvor novih saznanja koje mogu pomoći u onom što je kolokvijalno prozvano „novo normalno”. Na koji način se može poboljšati saradnja farmaceutskog sektora i javnozdravstvenih institucija? Jedan od najvećih izazova kod nas je uvijek saradnja javnog i realnog sektora.

Kako pomiriti interese za uvozom i ciljeve povećanja proizvodnje proizvodnih kompanija u BiH? Domaća farmaceutska industrija strateški je cilj svake države, tako i Bosna i Hercegovine.Kako poboljšati saradnju inovativnih proizvođača i domaćih proizvodnih kompanija? Kako da tržišna utakmica često nejednakih takmaca može imati fer okolnosti te kako proizvesti optimalan zajednički okvir?

Teme formiranja cijena lijekova u Bosni i Hercegovini, kao i procedure uvođenja novih lijekova uvijek su aktuelne, kada govorimo o Bosni i Hercegovini.

Nemojte propustiti priliku i postanite dio Konferencije „Zdravstvo i farmaceutska industrija između pandemija”. Vidimos e u Sarajevu, 15. novembra.