Udruženje doktora porodične medicine 6. i 7. oktobra 2023. godine, orgenizuje XVIII Dane porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, koji će biti održani u Etno selu Stanišići kod Bijeljine.

Tehnička podrška realizaciji i ovog skupa, koji ima za cilj usvajanje novih znanja i naučnih stavova, je agencija MedNet.

Tematski, Dani porodične medicine fokusirani su na kliničke vještine u radiologiji i dermatologiji kao i na sve relevantno za rad porodičnog doktora.

U stručnom dijelu Konferencije biće prezentovana najnovija saznanja iz oblasti masovnih nezaraznih bolesti, javno zdravstvenih problema kao i iz oblasti endokrinologije, tretmana bolesti urogenitalnog sistema.

Takođe, biće predstavljena saradnju Udruženja sa Udruženjem nefrologa Republike Srpske, a biće promovisane i nove smjernice za borbu protiv pušenja u porodičnoj medicini. Biće prezentovane nove terapijske opcije, kao što su postbiotic inovativna terapija, čime pratimo trendove u ovoj oblasti iz svijeta i primjenjujemo ih odmah u praksi, a o rezultatima ćemo se upoznati kroz iskustva iz zdravstvenog sistema Republike Koreje.

Prezentovaćemo i rezultate projekta saradnje Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske sa specijalistima interne medicinehematolozima iz cijele Republike Srpske u traganju za pisanim smjernicama za ranu dijagnostiku i liječenje “Multiplog Mijeloma – Bolesti sa hiljadu lica” kako bi se na efikasan način rješavao ovaj klinički problem.

Poseban blok programa Dana Porodične medicine će biti teme koju prezentuju mladi doktori iz Portugala i Holandije i upoznavanje sa načinom rada i organizacije zdravstvenog sistema. Takođe veliki doprinos u stručnom programu su dali mladi specijalizanti porodične medicine iz Republike Srpske, kroz različite obrade tema od suštinskog značaja za porodičnu medicinu.

U sklopu Konferencije će biti održan Panel o Digitalizaciji i uvođenju integrisanog informatičkog sistema – Izisa u PZZ i zdravstveni sektor Republike Srpske.

Otvorićemo dijalog da napravimo uvid kakve smo probleme imali do sada u implementaciji, kako bismo ih prevazilazili i gdje smo sada i gdje treba da idemo u budućnosti.

Nadamo se da će svaki učesnik pronaći nešto zanimljivo iz ponude stručnih radova, te se vratiti u svoju ordinaciju i primjeniti nova naučna saznanja na dobrobit svojih pacijenata.

Uz bogat stručni, ali i kulturni program, uz brojne goste iz svijeta i regiona, napajajući se snagom iz afričke poslovice – Ako želiš da ideš brzo, idi sam, a ako želiš da stigneš daleko, idi zajedno s nekim! – uvjereni smo da će se svi učesnici osjećati lijepo i ugodno u Etno selu Stanišić na XVIII Danima porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem.

Kompletan program možete preuzeti klikom na ovaj link – Program