Udruženja kardiologa Republike Srpske organizuje online edukaciju „Važnost edukacije pacijenata po pitanju primjene antikoagulantne terapije, koja će 3. marta 2021. godine, od 17.30 časova, biti održana putem zoom platforme.

Partneri u organizaciji ove edukacije su Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske i Društvo doktora medicine Republike Srpske.

Napominjemo da će ovaj skup biti bodovan od strane Savjeta za zdravlje, prema važećem pravilniku.

Organizaciju Webinara podržali su naši partneri, kompanije Sanofi, Bayer i Amicus.

PROGRAM

Antikoagulantna terapija kod pacijenata na antiagregantnoj terapiji – važnost pravilnog doziranja i kombinovanja lijekova – dr Aleksandar Janjičić, Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina

Praćenje efikasnosti antikoagulantne terapije;

Kombinovana antikoagulantna i antiagregantna terapija;

Antikoagulantna terapija kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom – dr Bojan Pejović, Bolnica Srbija Istočno Sarajevo

Diskusija

Sanofi simpozijum

Šta treba da znamo o VTE kao pritajenom uzroku smrti posthospitalno – Doc. dr sci. med. Nevena Todorović, Dom Zdravlja Banja Luka

Rizik od tromboembolijske bolesti i procjena pacijenata u porodičnoj medicine – Prof. dr Kosana Stanetić, Dom Zdravlja Banja Luka

Diskusija

Pristupni link

https://us02web.zoom.us/j/88362198347?pwd=TU91RzUwUGFjNjBHcGZQZ1AwNlI0Zz09

 

Meeting ID: 883 6219 8347

Passcode: 846814