Udruženje kardiologa Republike Srpske organizovalo je, od 24. do 26. septembra 2021. godine, u Banjoj Luci, V Kongres kardiologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem.

U prva dva dana Kongresa predavanja su održana na tri lokacije istovremeno, uz direktan prenos putem Zoom platforme.

 

GLAVNE TEME KONGRESA:

 1. BAZIČNE NAUKE U KARDIOLOGIJI
 2. ARITMIJE
 3. ELEKTRO STIMULACIJA SRCA
 4. NEINVAZIVNE DIJAGNOSTIČKE METODE
 5. INVAZIVNE DIJAGNOSTIČKE METODE I KARDIOVASKULARNE PROCEDURE
 6. EPIDEMIOLOGIJA I PREVENCIJA
 7. HIPERTENZIJA
 8. KORONARNA BOLEST / AKUTNI KORONARNI SINDROM
 9. VALVULARNE MANE
 10. BOLESTI SRČANOG MIŠIĆA I PERIKARDA
 11. INSUFICIJENCIJA SRCA
 12. KARDIOVASKULARNA HIRURGIJA

Kongres čine slijedeće sesije:

 • Naučni simpozijumi
 • Plenarne sesije
 • Predavanja internacionalnih eksperata
 • Panel diskusija
 • Okrugli sto
 • Simpozijumi farmaceutske industrije
 • Sesija medicinskih sestara
 • Sesija mladih kardiologa
 • Radionice

 

Snimak svečanog otvaranja: