Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Besplatno
Kurs
Materijali

MedNet u saradnji sa Udruženjem doktora porodične medicine, organizuje webinar “Uloga doktora porodične medicine i tretman dijabetesa”, koji će biti održan u srijedu, 23.12.2020. godine, u 17.30 časova.

Webinar će biti bodovan od strane Komisije za kontinuiranu edukaciju Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Tema: Uloga doktora porodične medicine i tretman dijabetesa

Vrijeme: 23.12.2020, u 17.30 časova

AGENDA

17.30 – 17.40 UVOD (ciljevi, plan) – Prim dr sc Draško Kuprešak, moderator

17.40 – 18.15 DM, PREVENCIJA I DIJAGNOSTIKA – Prof dr Aleksandra Marković

18.15 – 18.35 PREDIJABETES – Prof dr Kosana Stanetić

18.35 – 18.50 DM KOD STARIJIH OSOBA – dr Vesna Stanišljević

18.50 – 19.05 GESTACIJSKI DM – dr Nada Janjetović

19.05 – 19.10 EPIDEMIOLOGIJA DM U DZ DOBOJ – Prim dr Atijas Danijel

19.10 – 19.20 EPIDEMIOLOGIJA DM U DZ VIŠEGRAD – dr Snežana Đurović

19.20 – 19.30 DISKUSIJA, ZAVRŠNE RIJEČI

Napominjemo da će ovaj skup biti bodovan od strane Savjeta za zdravlje, prema važećem pravilniku.

Organizaciju Webinara podržali su naši partneri, kompanije Sanofi i El pharma - Phoenix.