Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske organizovalo je od 15. do 17. oktobra 2021. godine u Trebinju XVI dane porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem.

Glavne teme bile su:

 • MENADŽMENT MASOVNIH NEZARAZNIH OBOLJENJA U DOBA
 • PANDEMIJE COVID 19
 • TEME IZ PSIHIJATRIJE-SOMATIZACIONI I ANKSIOZNI
 • POREMEĆAJI, ALKOHOLIZAM, NASILJE U PORODICI
 • NEUROLOŠKI PROBLEMI U PORODIČNOJ MEDICINI
 • GASTROENTEROLOŠKI PROBLEMI
 • SVE RELEVANTNE TEME
 • KONFERENCIJU ČINE SLJEDEĆE SESIJE
  • ORALNE SESIJE
  • POSTER PREZENTACIJE
  • PANEL SESIJE
  • SIMPOZIJUMI FARMACEUTSKIH KOMPANIJA
  • TEMATSKE RADIONICE
  • ON LINE SESIJE

Predavanja su održana istovremeno u tri sale.

 

Svečano otvaranje

 

 

 

Plava sala

 

 

Žuta sala

 

 

Crvena sala