Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Besplatno

Udruženje kardiologa Republike Srpske organizovalo je 27. aprila 2021. godine webinar „Značaj otkrivanja i dijagnoze atrijalne fibrilacije u cilju prevencije tromboembolijskih događaja”.

Ovaj skup bio je bodovan od strane Savjeta za zdravlje, prema važećem pravilniku.

Organizaciju Webinara podržava kompanija Unifarm.

PROGRAM

„Otkrivanje i dijagnoza atrijalne fibrilacije: Optimiziranje ishoda liječenja bolesnika ranijim otkrivanjem i intervencijom”

– Moderator prof. dr Tamara Kovačević Preradović, UKC RS

„Apiksaban-trojna superiornost”

– Prim. dr Milica Lovrić, Bolnica „Sveti Vračevi” Bijeljina

„Postavljanje NOAK-a kao standardne terapije u kliničkoj praksi (NAXOS studija)”

– Prim. mr sci dr Dragan Unčanin, UKC RS

Diskusija

Kurs sadrži