Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Besplatno

Udruženja kardiologa Republike Srpske organizovalo je 3. marta 2021. godine online edukaciju „Važnost edukacije pacijenata po pitanju primjene antikoagulantne terapije“, putem zoom platforme.

Partneri u organizaciji ove edukacije su Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske i Društvo doktora medicine Republike Srpske.

Napominjemo da je ovaj skup bodovan od strane Savjeta za zdravlje, prema važećem pravilniku.

Organizaciju Webinara podržali su naši partneri, kompanije Sanofi, Bayer i Amicus.

 

PROGRAM

 

17:30 – Antikoagulantna terapija kod pacijenata na antiagregantnoj terapiji – važnost pravilnog doziranja i kombinovanja lijekova

– dr Aleksandar Janjičić, Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina

 

18:00 Praćenje efikasnosti antikoagulantne terapije; kombinovana antikoagulantna i antiagregantna terapija; antikoagulantna terapija kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom

– dr Bojan Pejović, Bolnica Srbija Istočno Sarajevo

 

Diskusija

 

Sanofi simpozijum

 

18:30 Šta treba da znamo o VTE kao pritajenom uzroku smrti posthospitalno

– Doc. dr sci. med. Nevena Todorović, Dom Zdravlja Banja Luka

 

19:00 Rizik od tromboembolijske bolesti i procjena pacijenata u porodičnoj medicine

– Doc. dr sci. med. Kosana Stanetić, Dom Zdravlja Banja Luka

Diskusija

 

Ukoliko ste propustili uživo, pogledajte snimak kompletnog webinara.

Kurs sadrži