Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Besplatno

Udruženja kardiologa Republike Srpske organizovalo je 8. decembra 2020. godine online edukaciju „Prevencija venskog tromboembolizma“, putem zoom platforme.

Partneri u organizaciji ove edukacije su Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske i Društvo doktora medicine Republike Srpske.

Napominjemo da je ovaj skup bodovan od strane Savjeta za zdravlje, prema važećem pravilniku.

Organizaciju Webinara podržali su naši partneri, kompanije Sanofi, Bayer i Amicus.

 

PROGRAM

 

Prof Dr Tamara Kovačević Preradović

Faktori rizika za VTE kod nehirurških pacijenata – skorovi rizika

 

Moderator dr sci. Dr Draško Kuprešak

uvod iz ugla porodičnog ljekara

 

Prof Dr Slobodan Obradović, VMA Beograd

Prevencija venskog tromboembolizma kod akutno hospitalizovanih pacijenata

 

e-Diskusija/panel

 

Definicija tri perioda rizika od VTE kod nehirurških pacijenata – Upotreba skorova za procjenu rizika od VTE u ambulanti porodičnog ljekara

 

Učesnici:

Dr Nevena Todorović, DZ Banja Luka

Dr Danijel Atijas, DZ Doboj

dr Tatjana Bošnjak, DZ Trebinje

dr Igor Novaković, DZ Bijeljina

 

Diskusija

 

Ukoliko ste propustili uživo, pogledajte snimak kompletnog webinara.

Kurs sadrži