Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Besplatno

Udruženja kardiologa Republike Srpske 3. marta 2021. godine organizovalo je online edukaciju „Važnost edukacije pacijenata po pitanju primjene antikoagulantne terapije” putem zoom platforme.

Partneri u organizaciji ove edukacije bili su Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske i Društvo doktora medicine Republike Srpske.

Napominjemo da je ovaj skup bio bodovan od strane Savjeta za zdravlje, prema važećem pravilniku.

Organizaciju Webinara podržali su naši partneri, kompanije Sanofi, Bayer i Amicus.

PROGRAM

Antikoagulantna terapija kod pacijenata na antiagregantnoj terapiji – važnost pravilnog doziranja i kombinovanja lijekova – dr Aleksandar Janjičić, Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina

Praćenje efikasnosti antikoagulantne terapije, kombinovana antikoagulantna i antiagregantna terapija, antikoagulantna terapija kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom – dr Bojan Pejović, Bolnica Srbija Istočno Sarajevo

Diskusija

Sanofi simpozijum Šta treba da znamo o VTE kao pritajenom uzroku smrti posthospitalno – Doc. dr sci. med. Nevena Todorović, Dom Zdravlja Banja Luka

Diskusija