Udruženje kardiologa Republike Srpske, u saradnji sa Udruženjem doktora porodične medicine RS, organizuje online program kontinuirane medicinske edukacije “Savremena terapija u sekundarnoj prevenciji koronarne bolesti srca”.

Problematika koju obuhvata program kontinuirane medicinske edukacije su najsavremenije farmakološke preventivne terapije, kao i nove strategije u određivanju skorova rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti, odnosno teme iz oblasti sekundarne prevencije koronarne bolesti srca, primjenom najnovijih smjernica Evropskog udruženja kardiologa, statin-centričnog pristupa monoterapijom, te inovativne kombinovane terapije sa ezetimibom i PCSK9 inhibitorom.

Treća online edukacija održana je 2. juna 2021. godine.

Ovaj skup bio je bodovan od strane Savjeta za zdravlje, prema važećem pravilniku.

Organizaciju webinara podržali su naši partneri, kompanije Sanofi, Hemofarm, Bayer, Krka i Novartis.

Program:

 

Uvod

– prof. dr Tamara Kovačević Preradović, UKC RS i predsjednica Udruženja kardiologa Republike Srpske

 

Uticaj antilipidne terapije na mortalitet nakon CABG

– dr Saša Lončar, UKC RS

 

Sekundarne dislipidemije: Da li ih treba liječiti?

– prim. dr Dragan Unčanin, UKC RS

 

Hemofarm simpozijum:

ESC/EAS preporuke u liječenju dislipidemija-ezetimib u fokusu

– prof. dr Tamara Kovačević Preradović, UKC RS i predsjednica Udruženja kardiologa Republike Srpske

 

Ezetimib-prikaz slučaja

– doc. dr Verica Prodanović, Univerzitetska bolnica Foča

Diskusija

Kurs sadrži