Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Besplatno

Udruženje kardiologa Republike Srpske, u saradnji sa Udruženjem doktora porodične medicine RS, organizuje online program kontinuirane medicinske edukacije “Savremena terapija u sekundarnoj prevenciji koronarne bolesti srca”.

Problematika koju obuhvata program kontinuirane medicinske edukacije su najsavremenije farmakološke preventivne terapije, kao i nove strategije u određivanju skorova rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti, odnosno teme iz oblasti sekundarne prevencije koronarne bolesti srca, primjenom najnovijih smjernica Evropskog udruženja kardiologa, statin-centričnog pristupa monoterapijom, te inovativne kombinovane terapije sa ezetimibom i PCSK9 inhibitorom.

Šesta online edukacija održana je 23. juna 2021. godine.

Ovaj skup bodovan je od strane Savjeta za zdravlje, prema važećem pravilniku.

Organizaciju webinara podržali su naši partneri, kompanije Sanofi, Hemofarm, Bayer, Krka i Novartis.

Program:

Uvod

– moderatori prof. dr Tamara Kovačević Preradović, dr Nikola Šobot

2019 ESC/EAS smjernice za tretman dislipidemija  – što su novo donijele? 

– dr Bojan Pejović, bolnica Srbija, Istočno Sarajevo

Sanofi simpozijum    

  • Liječenje dislipidemija u bolesnika sa AKS – primjena ESC/EAS 2019 smjernica u našoj kliničkoj praksi

– doc. Dr Bojan Stanetić, Klinika za kardiologiju UKC RS

  • Prevođenje podataka o ispitivanju kardiovaskularnih ishoda PCSK9i na pacijentima sa vrlo visokim rizikom u kliničku praksu

– dr Nikola Šobot, načelnik kardiohirurgije UKC RS

 

Diskusija

Kurs sadrži