Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Besplatno

Udruženje kardiologa Republike Srpske, u saradnji sa Udruženjem doktora porodične medicine RS, organizuje online program kontinuirane medicinske edukacije „Savremena terapija u sekundarnoj prevenciji koronarne bolesti srca“.

Problematika koju obuhvata program kontinuirane medicinske edukacije su najsavremenije farmakološke preventivne terapije, kao i nove strategije u određivanju skorova rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti, odnosno teme iz oblasti sekundarne prevencije koronarne bolesti srca, primjenom najnovijih smjernica Evropskog udruženja kardiologa, statin-centričnog pristupa monoterapijom, te inovativne kombinovane terapije sa ezetimibom i PCSK9 inhibitorom.

Prva online edukacija održana  je 11. maja 2021. godine.

Ovaj skup bio je bodovan od strane Savjeta za zdravlje, prema važećem pravilniku.

Organizaciju webinara podržali su naši partneri, kompanije Sanofi, Hemofarm, Bayer i Novartis.

 

Program:

Uvod i predstavljanje KME: Prof. dr Tamara Kovačević Preradović

  1. Akademik Miodrag Ostojić: “Evolucija nasih znanja o ulozi lipida u aterogenezi”
  2. Akademik Duško Vulić: ESC/EAS 2019 preporuke: ciljne vrijednosti LDL holesterola prema kategorijama kardiovaskularnog rizika.
  3. dr Tamara Kovačević Preradović: Promjena paradigme za sniženje LDL holesterola, intenzivna terapija i individualizovan pristup: PCSK9 terapija i smanjenje zaostalog rizika.
  4. dr Bojan Stanetić: Terapija visokorizičnih pacijenata:primjena vodiča u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Diskusija

 

Kurs sadrži