Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Besplatno

Udruženje kardiologa Republike Srpske, u saradnji sa Udruženjem doktora porodične medicine RS, organizuje online program kontinuirane medicinske edukacije “Savremena terapija u sekundarnoj prevenciji koronarne bolesti srca”.

Problematika koju obuhvata program kontinuirane medicinske edukacije su najsavremenije farmakološke preventivne terapije, kao i nove strategije u određivanju skorova rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti, odnosno teme iz oblasti sekundarne prevencije koronarne bolesti srca, primjenom najnovijih smjernica Evropskog udruženja kardiologa, statin-centričnog pristupa monoterapijom, te inovativne kombinovane terapije sa ezetimibom i PCSK9 inhibitorom.

Peta online edukacija održana je 15. juna 2021. godine. Ovaj skup bodovan je od strane Savjeta za zdravlje, prema važećem pravilniku.

Organizaciju webinara podržali su naši partneri, kompanije Sanofi, Hemofarm, Bayer, Krka i Novartis.

Program:

Uvod

– moderator dr Nikola Šobot, načelnik kardiohirurgije UKC RS

Nova prilika za pacijente sa familijarnom hiperholesterolemijom

– dr Sanja Stojković, UKC RS

Skrining pacijenata na familijarne hiperholesterolemije

– dr Ljiljana Marković Potkonjak, Bolnica Gradiška;

Efekti alirokumaba na kardiovaskularni i metabolički ishod nakon akutnog koronarnog sindroma kod pacijenata sa i bez dijabetesa: podanaliza ODYSSEY studije

– dr Nikola Šobot, UKC RS;

Diskusija

Kurs sadrži