Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Besplatno

Udruženje kardiologa Republike Srpske, u saradnji sa Udruženjem doktora porodične medicine RS, organizuje online program kontinuirane medicinske edukacije “Savremena terapija u sekundarnoj prevenciji koronarne bolesti srca”.

Problematika koju obuhvata program kontinuirane medicinske edukacije su najsavremenije farmakološke preventivne terapije, kao i nove strategije u određivanju skorova rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti, odnosno teme iz oblasti sekundarne prevencije koronarne bolesti srca, primjenom najnovijih smjernica Evropskog udruženja kardiologa, statin-centričnog pristupa monoterapijom, te inovativne kombinovane terapije sa ezetimibom i PCSK9 inhibitorom.

Druga online edukacija održana je 26. maja 2021. godine.

Ovaj skup bio je bodovan od strane Savjeta za zdravlje, prema važećem pravilniku.

Organizaciju webinara podržali su naši partneri, kompanije Sanofi, Hemofarm, Bayer, Krka i Novartis.

Program:

Uvod – Prof. dr Duško Vulić

 

Patogeneza ateroskleroze i faktori rizika od CVDs: Poboljšanje prevencije: upalni markeri, procjene rizika i skorova kod bolesti koronarnih arterija

 dr Ljiljana Kos UKC RS

 

Apolipoprotein B i Ne-HDL holesterol: rezidualni rizik kod pacijenata na terapiji statinima

– dr Ljiljana Kerić UKC RS

 

 Simpozijum Hemofarm

„Acetilsalicilna kiselina 75 mg u prevenciji kardiovaskularnih događaja“

– Prof. Dr Duško Vulić

 

Diskusija

Kurs sadrži