Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Besplatno

Udruženje kardiologa Republike Srpske, u saradnji sa Udruženjem doktora porodične medicine RS, organizuje online program kontinuirane medicinske edukacije “Savremena terapija u sekundarnoj prevenciji koronarne bolesti srca”.

Problematika koju obuhvata program kontinuirane medicinske edukacije su najsavremenije farmakološke preventivne terapije, kao i nove strategije u određivanju skorova rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti, odnosno teme iz oblasti sekundarne prevencije koronarne bolesti srca, primjenom najnovijih smjernica Evropskog udruženja kardiologa, statin-centričnog pristupa monoterapijom, te inovativne kombinovane terapije sa ezetimibom i PCSK9 inhibitorom.

Četvrta online edukacija održana je 9. juna 2021. godine, putem Zoom platforme.

Ovaj skup bodovan je od strane Savjeta za zdravlje, prema važećem pravilniku.

Organizaciju webinara podržali su naši partneri, kompanije Sanofi, Hemofarm, Bayer, Krka i Novartis.

Program:

Uvod

– moderator Acc prof. dr Duško Vulić

Smjernice u tretmanu dislipidemija u primarnoj i sekundarnoj prevenciji akutnog koronarnog sindroma

– prim. dr Milica Lovrić, Bolnica Bijeljina

Kako možemo poboljšati kardiovaskularne ishode kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom u svakodnevnoj praksi?

– dr Draženko Marin, Bolnica Prijedor

Sanofi simpozijum

“Ilep paper dissemination” – moderator Acc prof. dr Željko Reiner

Liječenje pacijenata s dislipidemijama nakon AKS – kako se nositi s kliničkom inercijom?

– Acc prof. dr Željko Reiner, UKC Zagreb

Važnost definisanja protokola liječenja bolesnika sa AK

– Acc prof. dr Duško Vulić, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Diskusija

Kurs sadrži