Akreditovani Hemofarm stručni skup: “Teriparatid u liječenju osteoporoze” – aktualna tema i savremeni terapijski noviteti na polju osteoporoze, održan je 27.06.2022. godine, u hotelu Jelena u Banjoj Luci.

Nakon toga, održana je i online edukacija putem Zoom aplikacije.

Ukoliko ste propustili oba događaja, pogledajte kompletan snimak predavanja.

PROGRAM

– Dobrodošlica od strane Hemofarma

– “Teriparatid u liječenju osteoporoze” – aktualna tema i savremeni terapijski noviteti na polju osteoporoze

– ass. dr. sci. med. Ivica Jeremić sa Instituta za Reumatologiju Beograd

– Movymia savremena terapija Hemofarma na polju osteoporoze

– Amina Kukić, product menadžer Hemofarm d.o.o.