Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, u saradnji sa Udruženjem kardiologa Republike Srpske, organizovao je od 3. do 5. decembra 2020. godine, program kontinuirane medicinske educkaije  – domaći simpozijum sa međunarodnim učešćem „Savremeni pristup u prevenciji kardiovaskularnih bolesti“.

Učesnici edukacije svoje sertifikate mogu preuzeti u prilogu.

Željko Živanović

Željko Dević

Zoran Radovanović

Tamara Kovacevic Preradovic

Svetozar Srdić

Saša Lončar

Sanja Stojković

Rade Drobac

Novica Kalinić

Nikola Šobot

Neno Dobrijević

Neda Vitković

Miloš Majstorović

Milica Kunarac

Milan Petrović

Ljiljana Kos

Ljilja Kerić

Kosana Stanetić

Jovana Lukač

Jelena Jovanić

Goran Bojanić

Duško Vulić

Dragan Unčanin

Dijana Trninić

Boris Kasapović

Bojana Loza Đerić

Bojan Stanetić