U okviru 3. Kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, koji je održan od 9. do 12. septembra 2021. godine u Banjoj Luci, održan je i Satelitski simpozijum SANOFI: “Praluent – standard u liječenju pacijenata visokog i vrlo visokog KV rizika s dislipidemijama.”

Moderator ovog online webinara bila je prof. dr Snježana Popović Pejičić, koja je održala i predavanje na temu „Smanjenje LDL-C značajno doprinosi smanjenju ishemičnih KV događaja – rezultati ispitivanja Odyssey Outcomes“.

Tema drugog predavanja, koje je održala doc. dr Bojana Carić, bila je „Praluent (PCSK9i) – od konceptualnog dokaza do kliničke prakse (Praluent(PCSK9i) – from proof of concept to clinical practice)“.

Webinaru, koji je održan putem Zoom platforme, prisustvovalo je 296 učesnika, a tehnička podrška realizaciji bila je kompanija MedNet iz Banja Luke.