“Sanofi više od 60 godina kardiovaskularnog portfolia”, naziv je Sanofi simpozijuma, koji će biti održan  18. juna 2021. godine, od 15.30 do 17 časova, putem Zoom platforme.

Sanofi simpozijum biće održan u okviru skupa PRACSIS 2021, koji organizuje ogranak Američkog koledža kardiologa za Srbiju i Republiku Srpsku, u saradnji sa Udruženjem kardiologa Srbije, Udruženjem kardiologa Republike Srpske, Američkim koledžom kardiologa, Odborom za kardiovaskularnu patologiju Srpske akademije nauka i umetnosti, Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Akademijom medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, Odborom za kardiovaskularne bolesti Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banja Luci.

Cilj simpozijuma jeste predstavljanje najnovijih preporuka, praktični aspekti i uporedne analiza ACC/AHA i ESC smjernica u kardiologiji, razmjena znanja o praksi među zdravstvenim radnicima i dugogodišnjeg iskustva sa aspekta dijagnostike, skrininga, procjena rizika, prevencije i liječenja venske tromboembolije u „COVID-19“ i „Post-COVID-19, zatim dijagnoza hipertenzivne bolesti srca, strategije za upravljanje kardiovaskularnim bolestima, fokus na hipertenziju – bolje razumjevanje svih faktora rizika koji uzrokuju kardiovaskularne bolesti, te fokus na savremenu terapiju u sekundarnoj prevenciji koronarne bolesti srca, najnovije naučno ažuriranje sa područja lipidologija/kardiologija, smanjenje nivoa lipoproteina, PCSK9 terapija i smanjenje rezidualnog rizika.

Ovaj skup biće bodovan od strane Savjeta za zdravlje, prema važećem pravilniku.

Napominjemo da će webinar biti sniman od strane tehničkog realizatora. Nakon završetka, kompletan snimak webinara moći ćete pogledati na platformi MedNet.

Informacije o bodovima za učesnike webinara biće dostavljene putem e-maila.

Napomena: Prilikom ulaska na Zoom platformu (registracije) neophodno je upisati puno ime i prezime, kako bismo izbjegli komplikacije kod kreiranja spiska učesnika, odnosno dobijanja bodova!

 

Program:

– Prevencija tromboembolijske bolesti kod nehirurških pacijenata za vrijeme Covid – 19 pandemije – moderator Prof. dr Tamara Kovačević Preradović

– Ramipril – zlatni standard u prevenciji pacijenata sa visokim KV rizikom i kontrola hipertenzije – moderator Acc prof. dr Duško Vulić

– Promjena paradigme u snižavanju LDL-C i smanjenju KV rizika – mjesto i uloga PCSK9i – Acc prof. dr Miodrag Ostojić

Diskusija

Pristupni link

https://us02web.zoom.us/j/84228092201?pwd=cTBwSDN0WkZiNHIxYXBQNVRUdmQwQT09

 

Meeting ID: 842 2809 2201

Passcode: 498697