Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske, u saradnji sa Farmaceutskom kompanijom Servier, organizuje stručni skup na temu: „Program prevencije kardiovaskularnih bolesti: kontinuirano mjerenje arterijskog pritiska i mjerenje krutosti krvnih žila”.

“Kontinuirano 24-satno mjerenje arterijskog pritiska u svakodnevnoj kliničkoj praksi”

Osvrt na globalnu prevalenciju arterijske hipertenzije, stepen kontrole i važnost optimalne regulacije krvnog pritiska u cilju smanjenja kardiovaskularnog rizika.

Osvrt na različite kliničke slike arterijske hipertenzije i važnost 24-satnog mjerenja arterijskog pritiska.

Analiziraju se dijagrami očitanja 24-satnog mjerenja krvnog pritiska kod različitih kliničkih stanja pacijenata (maskirana HT, varijabilnost krvnog pritiska, dipping te sindrom bijele kute)

“Krutost krvnih žila”

Metodologija mjerenja krutosti krvnih žila I klinički značaj u dijagnostici i prevenciji kardiovaskularnih oboljenja.

Učesnici dobijaju certifikat o uspješno završenoj edukaciji od strane Udruženja ljekara porodične medicine  Republike Srpske.

  • Banja Luka, 25.april, Hotel Courtyard by Marriott sa početkom u 17:30 sati
    • Predavači:
    • Prof dr Tamara Kovačević – Preradović, Načelnica klinike za kardiovaskularne bolesti UKC RS-a
    • Dr spec Ljiljana Kos, Klinika za kardiovaskularne bolesti UKC RS-a