Podizanje svijesti o važnosti liječenja upale vanjskog uha i potrebe primjene enteralne ishrane, bio je cilj akreditovane online edukacije, koju je 30. decembra 2021. godine, organizovala kompanija Amicus Pharma, uz tehničku podršku kompanije MedNet.

Predavači, kao eksperti u ovom području, sa problematikom kojom se svakodnevno susreću, podijelili su sa slušaocima svoje kliničko iskustvo i nova saznanja.

Predavanje je bilo prožeto sa tim šta je upala uha, znacima prepoznavanja upalnog procesa, faktorima rizika, dijagnostike, komplikacijama, smjernicama za liječenje i novim preporukama u antibiotskoj terapiji, te značaju kortikosteroida u liječenju.

Takođe, slušaoci, odnosno zdravstveni radnici primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, kao i farmaceuti, upoznati su sa operativnim zahvatom kao značajnoj proceduri u liječenju, te neophodnosti i važnosti primjene enteralne prehrane, kao i načinu davanja.

Sertifikate možete preuzeti u prilogu.

Sertifikati