U skladu sa usvojenim programima stručnog usavršavanja, Udruženje za aterosklerozu i kardiovaskularna istraživanja Republike Srpske, u saradnji sa Udruženjem kardiologa Republike Srpske, organizovalo je konferenciju o dislipidemijama i aterosklerotskim kardiovaskularnim bolestima (ASKVB).

Konferencija je organizovana hibridno 24.01. – 25.01. 2023. godine, u konferencijskoj sali Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju, ul. Save Mrkalja 14 Banja Luka.

Ovom dvodnevnom događaju putem Zoom aplikacije prisustvovalo je ukupno 227 slušalaca, za koje je organizator pripremio sertifikate.

Spisak učesnika dostavljen je organizatorima od strane agencije MedNet, koja je bila tehnička podrška realizacije Konferencije.

Sertifikate možete preuzeti u prilogu:

Uvjerenje za ucesnike – 5 bodova