Udruženje anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske, u saradnji sa partnerima (Udruženje hirurga, Udruženje ortopeda i traumatologa Republike Srpske), od 22. do 26. novembra 2021. godine, organizovalo je akreditovanu online Konferenciju „Anestezija u doba Covid 19 – Izazovi hirurgije i intenzivne njege“.

Na konferenciji je održano pet zasebnih sesija, odnosno 28 predavanja sa isto toliko predavača, o tome šta je novo, a šta se promijenilo, o uticaju Covid-19 na svakodnevni rad u anesteziji, jedinici intenzivne njege i hirurgiji generalno, novim pristupima liječenja u tretmanu bola, novim smjernicama i protokolima upravljanja venskog tromboembolizma, dilemama i problemima sa kojima smo se susretali u dnevnoj hirurgiji za vrijeme pandemije, ali i o ishrani pacijenata kao bitnom segmentu liječenja hirurških pacijenata.

Ovoj edukaciji, koja je okupila naše najeminentnije predavače, anesteziologe i intenziviste, te hirurge i druge ljekare svih specijalnosti iz Republike Srpske, prisustvovala su 632 slušaoca.

Ukoliko želite da budete obaviješteni o svim aktivnostima, odnosno kontinuiranim medicinskim edukacijama, ali i drugim stručnim skupovima, u organizaciji strukovnih udruženja ljekara na aktuelne i savremene teme, molimo Vas da se registrujete na platformi MedNet, klikom na https://mednet-edu.net/registracija/.

Ako imate bilo kakve probleme prilikom registracije ili korišćenja naše platforme, možete se javiti viber porukom na 066 752 133.

Sertifikate možete preuzeti u prilogu.

Certifikat slušalac_UAIR RS