Udruženje kardiologa Republike Srpske, u okviru kontinuirane medicinske edukacije, od 18. aprila do 17. maja 2023. godine, organizovalo je set akreditovanih edukacija u hibridnom obliku (uživo i online), na temu: “Uspostavljanje dijagnostifikovanja porodične hiperholesterolemije na primarnom nivou zdravstvene zaštite”.

Online edukacije pratilo je više od 500 učesnika, za koje smo, kao i za predavače, pripremili sertifikate.

Napominjemo da je kompletan spisak učesnika dostavljen organizatoru i nadležnoj komisiji Ministarstva.

Tehnička podrška realizaciji kontinuirane medicinske edukacije bila je Agencija MedNet.

PREDAVAČI:

Certifikat_Verica Prodanović

Certifikat_Verica Petrović

Certifikat_TKP

Certifikat_Siniša Miljković

Certifikat_Sanja Kezić

Certifikat_Ognjen Desančić

Certifikat_Nataša Pilipović Broćeta

Certifikat_Milica Lovrić

Certifikat_Ljiljana Marković Potkonjak

Certifikat_Kosana Stanetić

Certifikat_Gordana Marić

Certifikat_Draško Kuprešak

Certifikat_Dragana Grbić

Certifikat_Danijel Đekić

Certifikat_Brankica Todorović

Certifikat_Brankica Marković

Certifikat_Bojan Stanetić

Certifikat_Blaženko Vuković

Certifikat_Aleksandra Marković

SLUŠAOCI:

Certifikat slušalac_Uspostavljanje dijagnostikovanja FH na primarnom nivou ZZ