Društvo doktora medicine Republike Srpske, od 20. do 22. jula 2022. godine, organizovalo je ljetnu online kontinuiranu medicinsku edukaciju.

Trodnevnom predavanju prisustvovalo je oko 600 učesnika, od kojih je 357 različitih slušalaca, za koje smo, u saradnji sa organizatorom Društvom doktora medicine Republike Srpske, pripremili sertifikate (u prilogu).

Spisak učesnika dostavljen je nadležnoj komisiji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a svi koji su učestvovali sertifikate mogu preuzeti na linku ispod, uz upisivanje ličnih podataka.

Certifikat_Ljetna online KME_20.-22.2022