Online program kontinuirane medicinske edukacije “Savremeni pristup u liječenju dislipidemija, realizacija nacionalnog programa”, koji se sastojao od šest sesija, održan je od 6. do 16. juna 2022. godine.

Na šest predavanja prisustvovalo je više od 1.000 učesnika, od kojih je 497 različitih slušalaca, za koje smo, u saradnji sa organizatorom Udruženjem kardiologa RS i partnerima, pripremili sertifikate (u prilogu).

Spisak učesnika dostavljen je nadležnoj komisiji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a svi koji su učestvovali sertifikate mogu preuzeti na linkovima ispod, uz upisivanje ličnih podataka.

Certifikat_Savremeni pristup u liječenju dislipidemija