SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

 ima čast da Vas pozove na prvo predavanje u ciklusu

Novine u lečenju kardiovaskularnih obolenja

 

ISHEMIJSKA BOLEST SRCA

 

koje će održati

AKADEMIK MIODRAG OSTOJIĆ

Način života, lekovi, stentovi ili bajpas operacija kod bolesnika sa anginom pektoris

i/ili srčanim udarom: koji, kome, kada, kako?

AKADEMIK GORAN STANKOVIĆ

Nove tehnologije u perkutanim koronarnim intervencijama

Ponedeljak, 28. februar 2022. godine u 12.00 sati

Svečana sala SANU, KnezMihaila 35/II

Bili bismo Vam zahvalni ukoliko biste poziv uputili svim zainteresovanima

U prilogu dostavljamo rezime predavanja i biografiju predavača

Predavanja se mogu pratiti putem linka https://www.sanu.ac.rs/direktanprenos/

Prisustvo će biti omogućeno ograničenom broju lica u skladu sa epidemiološkim merama

i preporukama nadležnih organa i prostornim kapacitetima SANU.

 

Циклусно предавање Новине у лечењу кардиоваскуларних обољења 28 2 2022