Udruženje anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske, u saradnji sa partnerima, organizuje akreditovanu online Konferenciju „Anestezija u doba Covid 19 – Izazovi hirurgije i intenzivne njege“ koja će biti održana od 22. do 26.11.2021. godine.

Kompletna situacija nas je usmjerila da prihvatimo nove tehnologije i nove načine edukacije kako bismo približili nova saznanja svim ljekarima kojima je želja da čuju i nauče nešto novo.

Na predstojećoj konferenciji predviđeno je održavanje pet zasebnih sesija o tome šta je novo, a šta se promijenilo, o uticaju Covid-19 na svakodnevni rad u anesteziji, jedinici intenzivne njege i hirurgiji generalno, novim pristupima liječenja u tretmanu bola, novim smjernicama i protokolima upravljanja venskog tromboembolizma, dilemama i problemima sa kojima smo se susretali u dnevnoj hirurgiji za vrijeme pandemije, ali i o ishrani pacijenata kao bitnom segmentu liječenja hirurških pacijenata.

 

Ova edukacija će okupiti naše najeminentnije predavače, anesteziologe i intenziviste, te hirurge svih specijalnosti iz Republike Srpske. Očekujemo oko 800 učesnika i više od 20 predavača, anesteziologe, hirurge svih specijalnosti, kardiologe, interniste, porodične ljekare, ali i druge doktore različitih specijalizacija, te predstavljanje najnovijih saznanja na teme koje možete pronaći u programu, u sesijama od po 3-4 predavanja u svakoj i sponzorskim predavanjem, sa posebnim osvrtom na panedmiju Covid-19.

SPONZORI: Sanofi, Amicus, PharmaS, AkoMed, Medis, Providens.

 

Program:

 

22.11.2021. PONEDELJAK

20/21 šta se promijenilo

17:30-17:50

Uvod –  dr Dragan Rakanović, prof. dr Radmil Marić, dr Dejan Ćurlik

17:50-18:05 Ertapenem u Jedinici intenzivnog liječenja – prim dr Milan Švraka

18:05-18:20 Covid 19 i sepsa – Unyvero A50 – brza molekularna dijagnostika u Jedinici intenzivnog liječenja – dr Dejan Aćić

18:20-18:50 Uticaj Covid 19 pandemije na hirurško liječenje kolorektalnog karcinoma, šta su rizici – prof dr Nenad Lalović

18:50-19:20 Fomicyt – parenteralni Fosfomicin, povratak u budućnost – dr Milana Stanić

19:20-19:50 Terapijska vrijednost Dexmedotimidina kod bolesnika sa Covid-om 19 u Jedinici intenzivnog liječenja – prim. mr sc med dr Dragan Milošević

19:50-20:00 Zaključak simpozija i diskusija

 

PRISTUPNI LINK
https://us02web.zoom.us/j/85380509811?pwd=MVc4VmpDdXFNVFo3bHR4c0tBcEFwZz09

 

Meeting ID: 853 8050 9811

Passcode: 436253

 

 

23.11.2021. UTORAK

Nove mogućnosti liječenja akutnog i hroničnog bola

Uvod

17:30-17:55 Covid 19 i akutna bubrežna insuficijencija – dr Edita Grbavac

17:55-18:20 Iskustva i dileme u liječenju hroničnog bola u toku Covid-19 pandemije – prof. dr Sanja Marić

18:20-18:50 Jesu li hirurške intervencije sve češće u terapiji prijeloma kostiju? – dr Vladimir Anđić

18:50-19:20 Terapija bola hirurških pacijenata – mr sc med dr Nikola Bojić

19:20-19:50 Targinact – prevazilaženje izazova liječenja bola – potreba za novim pristupom – dr Anita Đurđević Švraka

19:50-20:00 Zaključak simpozija i diskusija

 

PRISTUPNI LINK

https://us02web.zoom.us/j/89354885267?pwd=d0NTWXh4MnFFbXBrRWsvMmtTTjd6Zz09

 

Meeting ID: 893 5488 5267

Passcode: 707365

 

 

24.11.2021. SRIJEDA

Dnevna hirurgija i Covid-19 – izazovi i dileme

Uvod

17:30-17:50 Procedure – sedacija i analgezija kod odraslih – dr Branko Aškraba

17:50-18:10 Ciljano kontrolisana infuzija (TCI) Propofolom za procedure u gastroenterologiji – dr Suzana Šobot Novaković

18:10-18:30 Izazovi vaskularne hirurgije u doba Covid 19 pandemije – dr Dalibor Potpara

18:30-18:50 Vazopresori u urgentnoj hirurgiji – dr Novica Kalinić

18:50-19:05 Šta treba da znamo o venskom tromboembolizmu kao pritajenom uzroku smrti posthospitalno – dr Dejan Ćurlik

19:05-19:25 Dijagnoza i tretman pacijenta kod sumnje na duboku vensku trombozu i plućnu emboliju – prof dr Radmil Marić

19:25-19:40 Rizik od tromboembolijske bolesti i procjena pacijenata u porodičnoj medicini  – dr sci. dr Draško Kuprešak

19:50-20:00 Zaključak simpozija i diskusija

 

PRISTUPNI LINK

https://us02web.zoom.us/j/88673533136?pwd=V1cvMHRPSTRnV09CUGtMLytjbTRVdz09

 

Meeting ID: 886 7353 3136

Passcode: 344467

 

 

25.11.2021. ČETVRTAK

Intenzivna njega i Covid 19

Uvod

17:30-17:55 Multidisciplinarni pristup u prevenciji VTE kod nehirurških pacijenata – dr Dalibor Kovačević

17:55-18:20 Venski tromboembolizam i Covid-19, šta kažu protokoli i smjernice – dr Vladimir Mrđa

18:20-18:50 Maksilofacijalna hirurgija u doba Covid 19 pandemije, savremene smjernice i preporuke – dr Miroslav Obrenović

18:50-19:05 Profilaksa venskog tromboembolizma kod akutnih internističkih oboljenja. Da li je Vaš pacijent u mirovanju ili u riziku?     – prof. dr Tamara Kovačević Preradović

19:05-19:20 Profilaksa venskog tromboembolizma nakon histerektomija. Rizik i procjena pacijenata – Prof. dr Vesna Ećim Zlojutro

19:20-19:40 Profilaksa venskog tromboembolizma kod akutnih internističkih oboljenja. Medicinski dokazi, koliko dugo – dr Dragan Rakanović

19:50-20:00 Zaključak simpozija i diskusija

 

PRISTUPNI LINK

https://us02web.zoom.us/j/85187018304?pwd=ZXNDdHZLZ056UnJFN01iekNpajNndz09

 

Meeting ID: 851 8701 8304

Passcode: 430861

 

 

26.11.2021 PETAK

Enteralna i parenteralna ishrana – smjernice i aktuelne teme

Uvod

17:30-17:55 Ishrana pacijenata kod Covid 19 pandemije, savremeni pristupi – dr Petra Paovica

17:55-18:20 Šta nam kažu preporuke za ishranu kod akutnog pankreatitisa – dr Dragan Švraka

18:20-18:50 Nutritivna podrška kao važan dio tretmana hirurškog pacijenta – dr Darko Vujinović

18:50-19:20 Parenteralna ishrana u JIL – dr Nataša Mandić

19:20-19:50 Enteralna ishrana u JIL – dr Gospova Majstorović Ćalić

19:50-20:00 Zaključak simpozija i diskusi

 

PRISTUPNI LINK

https://us02web.zoom.us/j/89374582388?pwd=STlYNHVLZjZvUUlvcW5Nc01VeHphQT09

 

 

Meeting ID: 893 7458 2388

Passcode: 272804