Udruženje kardiologa Republike Srpske, u saradnji sa Udruženjem doktora porodične medicine RS, organizuje online program kontinuirane medicinske edukacije “Savremena terapija u sekundarnoj prevenciji koronarne bolesti srca”.

Problematika koju obuhvata program kontinuirane medicinske edukacije su najsavremenije farmakološke preventivne terapije, kao i nove strategije u određivanju skorova rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti, odnosno teme iz oblasti sekundarne prevencije koronarne bolesti srca, primjenom najnovijih smjernica Evropskog udruženja kardiologa, statin-centričnog pristupa monoterapijom, te inovativne kombinovane terapije sa ezetimibom i PCSK9 inhibitorom.

Treća online edukacija biće održana 2. juna 2021. godine, od 17.30 časova, putem Zoom platforme. Maksimalan broj učesnika je 300.

Ovaj skup biće bodovan od strane Savjeta za zdravlje, prema važećem pravilniku.

Informacije o bodovima za učesnike webinara biće dostavljene putem e-maila.

Napomena: Prilikom ulaska na Zoom platformu (registracije) neophodno je upisati puno ime i prezime, kako bismo izbjegli komplikacije kod kreiranja spiska učesnika, odnosno dobijanja bodova!

Organizaciju webinara podržali su naši partneri, kompanije Sanofi, Hemofarm, Bayer, Krka i Novartis.

 

Program:

 

Uvod

– prof. dr Tamara Kovačević Preradović, UKC RS i predsjednica Udruženja kardiologa Republike Srpske

 

Uticaj antilipidne terapije na mortalitet nakon CABG

– dr Saša Lončar, UKC RS

 

Sekundarne dislipidemije: Da li ih treba liječiti?

– prim. dr Dragan Unčanin, UKC RS

 

Hemofarm simpozijum:

ESC/EAS preporuke u liječenju dislipidemija-ezetimib u fokusu

– prof. dr Tamara Kovačević Preradović, UKC RS i predsjednica Udruženja kardiologa Republike Srpske

 

Ezetimib-prikaz slučaja

– doc. dr Verica Prodanović, Univerzitetska bolnica Foča

 

Diskusija

 

Pristupni link

https://us02web.zoom.us/j/88440280461?pwd=cFlkMnZWcW1FTjd1ZGdKOWQ2RzZqdz09

 

Meeting ID: 884 4028 0461

Passcode: 307582