Udruženje kardiologa Republike Srpske, u saradnji sa Udruženjem doktora porodične medicine RS, organizuje online program kontinuirane medicinske edukacije “Savremena terapija u sekundarnoj prevenciji koronarne bolesti srca”.

Problematika koju obuhvata program kontinuirane medicinske edukacije su najsavremenije farmakološke preventivne terapije, kao i nove strategije u određivanju skorova rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti, odnosno teme iz oblasti sekundarne prevencije koronarne bolesti srca, primjenom najnovijih smjernica Evropskog udruženja kardiologa, statin-centričnog pristupa monoterapijom, te inovativne kombinovane terapije sa ezetimibom i PCSK9 inhibitorom.

Šesta online edukacija biće održana 23. juna 2021. godine, od 17.30 časova, putem Zoom platforme. Maksimalan broj učesnika je 300.

Ovaj skup biće bodovan od strane Savjeta za zdravlje, prema važećem pravilniku.

Napominjemo da će webinar biti sniman od strane tehničkog realizatora. Nakon završetka, kompletan snimak webinara moći ćete pogledati na platformi MedNet.

Informacije o bodovima za učesnike webinara biće dostavljene putem e-maila.

Napomena: Prilikom ulaska na Zoom platformu (registracije) neophodno je upisati puno ime i prezime, kako bismo izbjegli komplikacije kod kreiranja spiska učesnika, odnosno dobijanja bodova!

Organizaciju webinara podržali su naši partneri, kompanije Sanofi, Hemofarm, Bayer, Krka i Novartis.

Program:

Uvod

– moderatori prof. dr Tamara Kovačević Preradović, dr Nikola Šobot

2019 ESC/EAS smjernice za tretman dislipidemija  – što su novo donijele? 

– dr Bojan Pejović, bolnica Srbija, Istočno Sarajevo

Sanofi simpozijum    

  • Liječenje dislipidemija u bolesnika sa AKS – primjena ESC/EAS 2019 smjernica u našoj kliničkoj praksi

– doc. Dr Bojan Stanetić, Klinika za kardiologiju UKC RS

  • Prevođenje podataka o ispitivanju kardiovaskularnih ishoda PCSK9i na pacijentima sa vrlo visokim rizikom u kliničku praksu

– dr Nikola Šobot, načelnik kardiohirurgije UKC RS

 

Diskusija

 

Pristupni link

https://us02web.zoom.us/j/88535270423?pwd=RWhPMXdoeGNCUSthT0JtT2hNREh2QT09

 

Meeting ID: 885 3527 0423

Passcode: 967705

 

Vaš MedNet