Udruženje kardiologa Republike Srpske, u saradnji sa Udruženjem doktora porodične medicine RS, organizuje online program kontinuirane medicinske edukacije “Savremena terapija u sekundarnoj prevenciji koronarne bolesti srca”.

Problematika koju obuhvata program kontinuirane medicinske edukacije su najsavremenije farmakološke preventivne terapije, kao i nove strategije u određivanju skorova rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti, odnosno teme iz oblasti sekundarne prevencije koronarne bolesti srca, primjenom najnovijih smjernica Evropskog udruženja kardiologa, statin-centričnog pristupa monoterapijom, te inovativne kombinovane terapije sa ezetimibom i PCSK9 inhibitorom.

Sedma online edukacija biće održana 30. juna 2021. godine, od 17.30 časova, putem Zoom platforme.

Ovaj skup biće bodovan od strane Savjeta za zdravlje, prema važećem pravilniku.

Napominjemo da će webinar biti sniman od strane tehničkog realizatora. Nakon završetka, kompletan snimak webinara moći ćete pogledati na platformi MedNet.

Informacije o bodovima za učesnike webinara biće dostavljene putem e-maila.

Napomena: Prilikom ulaska na Zoom platformu (registracije) neophodno je upisati puno ime i prezime, kako bismo izbjegli komplikacije kod kreiranja spiska učesnika, odnosno dobijanja bodova!

Organizaciju webinara podržali su naši partneri, kompanije Sanofi, Hemofarm, Bayer, Krka i Novartis.

Program

Uvod

– Moderator Acc prof. dr Duško Vulić, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 

KAROTIDNA BOLEST- Značaj otkrivanja i tretman veoma visoko rizičnih pacijenata

– Prof. dr Zoran Vujković, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, UKC RS

 

Statini danas – Imaju li budućnost? Povezanost nivoa LDL holesterola, ne-HDL holesterola i apoB sa rizikom od kardiovaskularnmih događaja kod pacijenata na terapiji statinima

– Prof.dr Snježana Popović Pejičić, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, UKC RS

 

Simpozijum Krka

Moderan koncept strategije sniženje lipida u cilju redukcije KVB

– Prim. dr sci. dr Dragan Unčanin

 

Diskusija

 

Pristupni link

 

https://us02web.zoom.us/j/86726575370?pwd=UXZqNVFnTWxJRWdoTEwzZ1lFRFBDZz09

 

 

Meeting ID: 867 2657 5370

Passcode: 814703