Udruženje kardiologa Republike Srpske, u saradnji sa Udruženjem doktora porodične medicine RS, organizuje online program kontinuirane medicinske edukacije “Savremena terapija u sekundarnoj prevenciji koronarne bolesti srca”.

Problematika koju obuhvata program kontinuirane medicinske edukacije su najsavremenije farmakološke preventivne terapije, kao i nove strategije u određivanju skorova rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti, odnosno teme iz oblasti sekundarne prevencije koronarne bolesti srca, primjenom najnovijih smjernica Evropskog udruženja kardiologa, statin-centričnog pristupa monoterapijom, te inovativne kombinovane terapije sa ezetimibom i PCSK9 inhibitorom.

Druga online edukacija biće održana 26. maja 2021. godine, od 17.30 časova, putem Zoom platforme. Maksimalan broj učesnika je 300.

Ovaj skup biće bodovan od strane Savjeta za zdravlje, prema važećem pravilniku.

Informacije o bodovima za učesnike webinara biće dostavljene putem e-maila.

Napomena: Prilikom ulaska na Zoom platformu (registracije) neophodno je upisati puno ime i prezime, kako bismo izbjegli komplikacije kod kreiranja spiska učesnika, odnosno dobijanja bodova!

Organizaciju webinara podržali su naši partneri, kompanije Sanofi, Hemofarm, Bayer, Krka i Novartis.

 

Program:

Uvod Prof. dr Duško Vulić

 

Patogeneza ateroskleroze i faktori rizika od CVDs: Poboljšanje prevencije: upalni markeri, procjene rizika i skorova kod bolesti koronarnih arterija

dr Ljiljana Kos UKC RS

 

Apolipoprotein B i Ne-HDL holesterol: rezidualni rizik kod pacijenata na terapiji statinima

– dr Ljiljana Kerić UKC RS

 

 Simpozijum Hemofarm

„Acetilsalicilna kiselina 75 mg u prevenciji kardiovaskularnih događaja“

Prof. Dr Duško Vulić

 

Diskusija

 

Pristupni link

https://us02web.zoom.us/j/82246296968?pwd=cEVuSXcyQ0drSXozSmY5Q0VROC9xUT09

 

Meeting ID: 822 4629 6968

Passcode: 850348

 

Vaš MedNet