Udruženje kardiologa Republike Srpske, u saradnji sa Udruženjem doktora porodične medicine RS, organizuje online program kontinuirane medicinske edukacije “Savremena terapija u sekundarnoj prevenciji koronarne bolesti srca”.

Problematika koju obuhvata program kontinuirane medicinske edukacije su najsavremenije farmakološke preventivne terapije, kao i nove strategije u određivanju skorova rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti, odnosno teme iz oblasti sekundarne prevencije koronarne bolesti srca, primjenom najnovijih smjernica Evropskog udruženja kardiologa, statin-centričnog pristupa monoterapijom, te inovativne kombinovane terapije sa ezetimibom i PCSK9 inhibitorom.

Deveta online edukacija biće održana 14. jula 2021. godine, od 17.30 časova, putem Zoom platforme. Maksimalan broj učesnika je 300.

Ovaj skup biće bodovan od strane Savjeta za zdravlje, prema važećem pravilniku.

Napominjemo da će webinar biti sniman od strane tehničkog realizatora. Nakon završetka, kompletan snimak webinara moći ćete pogledati na platformi MedNet.

Informacije o bodovima za učesnike webinara biće dostavljene putem e-maila.

Napomena: Prilikom ulaska na Zoom platformu (registracije) neophodno je upisati puno ime i prezime, kako bismo izbjegli komplikacije kod kreiranja spiska učesnika, odnosno dobijanja bodova!

Organizaciju webinara podržali su naši partneri, kompanije Sanofi, Hemofarm, Bayer, Krka i Novartis.

Program:

Uvod

– moderator dr Željko Živanović

Izazovi liječenja hiperholesterolemije kod pacijenata sa visokim kardiovaskularnim rizikom

– dr Snježana Kešelj, JZU Srbija Istočno Sarajevo

Nove granice u liječenju hiperlipidemije kod pacijenata sa visokim kardiovaskularnim rizikom

– dr Radoslav Nikolić, Dom Zdravlja Doboj

Sanofi simpozijum

  • Koliko smo uspješni u postizanju ciljnih vrijednosti LDL-C?

– dr Aleksandar Janjičić, Bolnica Bijeljina

  • Potreba za dodatnim snižavanjem lipida kod pacijenata sa visokim rizikom

– dr Željko Živanović, UKC Republike Srpske

Diskusija

 

Pristupni link

https://us02web.zoom.us/j/87449266732?pwd=SzZWWjUzaXlLY0llY0FDdzlJYUtuZz09

 

Meeting ID: 874 4926 6732

Passcode: 326020

 

Vaš MedNet