Udruženje kardiologa Republike Srpske, u saradnji sa Udruženjem doktora porodične medicine RS, organizuje online program kontinuirane medicinske edukacije “Savremena terapija u sekundarnoj prevenciji koronarne bolesti srca”.

Problematika koju obuhvata program kontinuirane medicinske edukacije su najsavremenije farmakološke preventivne terapije, kao i nove strategije u određivanju skorova rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti, odnosno teme iz oblasti sekundarne prevencije koronarne bolesti srca, primjenom najnovijih smjernica Evropskog udruženja kardiologa, statin-centričnog pristupa monoterapijom, te inovativne kombinovane terapije sa ezetimibom i PCSK9 inhibitorom.

Četvrta online edukacija biće održana 9. juna 2021. godine, od 17.30 časova, putem Zoom platforme. Maksimalan broj učesnika je 300.

Ovaj skup biće bodovan od strane Savjeta za zdravlje, prema važećem pravilniku.

Informacije o bodovima za učesnike webinara biće dostavljene putem e-maila.

Napomena: Prilikom ulaska na Zoom platformu (registracije) neophodno je upisati puno ime i prezime, kako bismo izbjegli komplikacije kod kreiranja spiska učesnika, odnosno dobijanja bodova!

Organizaciju webinara podržali su naši partneri, kompanije Sanofi, Hemofarm, Bayer, Krka i Novartis.

Program:

Uvod

– moderator Acc prof. dr Duško Vulić

 

Smjernice u tretmanu dislipidemija u primarnoj i sekundarnoj prevenciji akutnog koronarnog sindroma

– prim. dr Milica Lovrić, Bolnica Bijeljina

 

Kako možemo poboljšati kardiovaskularne ishode kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom u svakodnevnoj praksi?

– dr Draženko Marin, Bolnica Prijedor

 

Sanofi simpozijum

“Ilep paper dissemination”

– moderator Acc prof. dr Željko Reiner

 

  • Liječenje pacijenata s dislipidemijama nakon AKS – kako se nositi s kliničkom inercijom?

– Acc prof. dr Željko Reiner, UKC Zagreb

 

  • Važnost definisanja protokola liječenja bolesnika sa AK

– Acc prof. dr Duško Vulić, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 

Diskusija           

 

Pristupni link

https://us02web.zoom.us/j/85643642163?pwd=cW11bERjbWtuYjBtYUZwaWdBTjFiUT09

 

Meeting ID: 856 4364 2163

Passcode: 374437