Entitetska udruženja specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Bosne i Hercegovine, Udruženje fizijatara Republike Srpske i Udruženje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Federacije Bosne i Hercegovine, organizuju 8. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, koji će se održati u Banjaluci od 31.10 do 03.11.2024. godine.

Iako živimo i radimo u eri visokosofisticiranih tehnologija u fizikalnoj i rehabilitacionoj medicini uz fundamentalno personalizovani pristup pacijentima, a prateći savremene smjernice u cilju liječenja, osposobljavanja i poboljšanja kvaliteta života, specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije se i dalje svakodnevno suočavaju sa brojnim izazovima na putu postizanja tih ciljeva. Na temelju toga je i koncipirano 6 sesija i radionice kojima se žali istaći značaj ove nadasve dinamične i moderne grane medicine.

Ovaj kongres je rezultat dugotrajnog napornog rada i naše želje da nas okupi i usmjeri ka zajedničkom cilju – uspješnijem liječenju i osposobljavanju naših pacijenata. Nadamo se da će ovaj kongres sa međunarodnim učešćem pružiti priliku za nesebičnu razmjenu i širenje novih iskustava i znanja, kreativnu diskusiju i uspostavljanje novih prijateljstava.

Sve informacije o Kongresu, prijavu radova i mogućnost prisustva, možete dobiti na Internet stranici https://kongresfizijatara.com/.

Tehnička podrška organizaciji ovog događaja je Agencija MedNet.