Udruženje kardiologa Republike Srpske, u okviru kontinuirane medicinske edukacije, organizuje set akreditovanih edukacija u hibridnom obliku (uživo i online), na temu: “Uspostavljanje dijagnostifikovanja porodične hiperholesterolemije na primarnom nivou zdravstvene zaštite”.

Ova edukacija biće održana u pet dijelova, od 18. aprila do 17. maja 2023. godine.

Tehnička podrška realizaciji je Agencija MedNet.

Prva edukacija održana je 18. aprila 2023. godine, druga je održana 26. aprila, a treća 3. maja.

Uvod

Moderator: Prof. dr Tamara Kovačević-Preradović; prof. dr Kosana Stanetić, prof. dr Aleksandra Marković, prof. dr Siniša Miljković.

Radionica “Uspostavljanje dijagnostifikovanja porodične hiperholesterolemije na primarnom nivou zdravstvene zaštite, a u cilju primarne prevencije kardiovaskularnih oboljenja. Efikasno upravljanje porodične medicine u rješavanju ove zdravstvene problematike. Uloga porodičnog ljekara i endokrinologa kod skrininga pacijenata na familijarne hiperholesterolemije (jednostavna dijagnostička metoda uz pomoć „bodovnog” DLNC sistema (DLCN Score – Dutch Lipid Clinic Network), uz praćenje porodične i lične anamneze, te određivanja lipidnog statusa„

-DZ Banja Luka I- prof. dr Kosana Stanetić, doc. dr Verica Petrović, dr Gordana Marić

-Dislipidemije i cerebrovaskularna bolest, prof. dr Siniša Miljković

-Ciljne vrijednosti LDL-H u primarnoj prevenciji-prikaz slučaja iz prakse, dr Željko Živanović

Zaključak simpozija i diskusija