Udruženje kardiologa Republike Srpske, u okviru kontinuirane medicinske edukacije, organizuje set akreditovanih edukacija u hibridnom obliku (uživo i online), na temu: “Uspostavljanje dijagnostifikovanja porodične hiperholesterolemije na primarnom nivou zdravstvene zaštite”.

Ova edukacija održava se u pet dijelova od 18. aprila do 17. maja 2023. godine.

Tehnička podrška realizaciji je Agencija MedNet.

 

Dnevni red:

  • Uvod
  • Uspostavljanje dijagnostifikovanja porodične hiperholesterolemije na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Prof. dr Tamara Kovačević-Preradović – predsjednica Udruženja kardiologa Republike Srpske  Akademik Prof. dr Duško Vulić – Nacionalni koordinator za KV prevenciju u Republici Srpskoj; ANURS

Prof. dr Aleksandra Marković – predsjednica Udruženja endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske

Dr sci. dr Draško Kuprešak – predsjednik Udruženja porodične medicine Republike Srpske

Moderator: Prof. dr Tamara Kovačević-Preradović

  • Patogeneza ateroskleroze i faktori rizika kardiovaskularnih bolesti: Poboljšanje prevencije: procjena rizika i skorovi kod FH. (doc. dr Bojan Stanetić)
  • Smjernice u tretmanu dislipidemija u primarnoj prevenciji. (Akademik Duško Vulić)
  • Nova prilika za dijabetičare da dostignu ciljne vrijednosti lipida. (Dr Danijel Đekić)
  • Skrining pacijenata na familijarne hiperholesterolemije. (Dr Blaženko Vuković)
  • Sponzorisani simpozijumi
  • Zaključak simpozija i diskusija