Udruženje kardiologa Republike Srpske, u okviru kontinuirane medicinske edukacije, organizuje set akreditovanih edukacija u hibridnom obliku (uživo i online), na temu: “Uspostavljanje dijagnostifikovanja porodične hiperholesterolemije na primarnom nivou zdravstvene zaštite”.

Ova edukacija biće održana u pet dijelova, od 18. aprila do 18. maja 2023. godine.

Tehnička podrška realizaciji je Agencija MedNet.

Prva edukacija održana je 18. aprila 2023. godine, druga je održana 26. aprila, treća 3. maja, četvrta 10. maja, a peta i posljednja 18. maja.

Dnevni red

Uvod

Moderator: Prof. dr Tamara Kovačević-Preradović; Dr Ljiljana Marković Potkonjak

“Uspostavljanje dijagnostifikovanja porodične hiperholesterolemije na primarnom nivou zdravstvene zaštite, a u cilju primarne prevencije kardiovaskularnih oboljenja. Efikasno upravljanje porodične medicine u rješavanju ove zdravstvene problematike. Uloga porodičnog ljekara i endokrinologa kod skrininga pacijenata na familijarne hiperholesterolemije (jednostavna dijagnostička metoda uz pomoć „bodovnog” DLNC sistema DLCN Score – Dutch Lipid Clinic Network), uz praćenje porodične i lične anamneze, te određivanja lipidnog statusa.„

Postavljanje dijagnoze porodične hiperholesterolemije na primarnom nivou zdravstvene zaštite – uloga alirokumaba, dr Ljiljana Marković Potkonjak

Krkini statini – liječenje u skladu sa preporukama smjernica, prof. dr Tamara Kovačević Preradović

Zaključak simpozija i diskusija