Udruženje kardiologa Republike Srpske, u okviru kontinuirane medicinske edukacije, organizuje set akreditovanih edukacija u hibridnom obliku (uživo i online), na temu: “Uspostavljanje dijagnostifikovanja porodične hiperholesterolemije na primarnom nivou zdravstvene zaštite”.

Ova edukacija biće održana u pet dijelova, od 18. aprila do 17. maja 2023. godine.

Tehnička podrška realizaciji je Agencija MedNet.

Prva edukacija održana je 18. aprila 2023. godine i možete je pogledati na ovom linku: https://n9.cl/ot7a4, a druga je održana 26. aprila 2023. godine.

Napominjemo da je 2. online edukaciji prethodila radionica koja je održana istog dana u Domu zdravlja Čelinac.

PROGRAM

  • Uvod
  • Moderator: Prof. dr Tamara Kovačević-Preradović; Akademik Prof. dr Duško Vulić; Prof. dr Aleksandra Marković; Dr sci. dr Draško Kuprešak; Ass. prof. Dr Bojan Stanetić.
  • Kratak osvrt na današnju radionicu „Uspostavljanje dijagnostifikovanja porodične hiperholesterolemije na primarnom nivou zdravstvene zaštite, a u cilju primarne prevencije kardiovaskularnih oboljenja. Efikasno upravljanje porodične medicine u rješavanju ove zdravstvene problematike. Uloga porodičnog ljekara i endokrinologa kod skrininga pacijenata na familijarne hiperholesterolemije (jednostavna dijagnostička metoda uz pomoć „bodovnog” DLNC sistema DLCN Score – Dutch Lipid Clinic Network), uz praćenje porodične i lične anamneze, te određivanja lipidnog statusa.” – DZ Čelinac
  • Kako možemo poboljšati kardiovaskularne ishode kod pacijenata sa porodičnom hiperholesterolemijom u svakodnevnoj praksi
  • Zaključak simpozija i diskusija