Podizanje svijesti o važnosti liječenja upale vanjskog uha i potrebe primjene enteralne ishrane, cilj je akreditovane online edukacije, koju 30. decembra 2021. godine, u 17.30 časova, organizuje Amicus Pharma, uz tehničku podršku kompanije MedNet.

Predavači, kao eksperti u ovom području, sa problematikom kojom se svakodnevno susreću, podijeliće sa slušaocima svoje kliničko iskustvo i nova saznanja.

Predavanje će biti prožeto sa tim šta je upala uha, znacima prepoznavanja upalnog procesa, faktorima rizika, dijagnostike, komplikacijama, smjernicama za liječenje i novim preporukama u antibiotskoj terapiji, te značaju kortikosteroida u liječenju.

Takođe, slušaoci, odnosno zdravstveni radnici primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, kao i farmaceuti, biće upoznati sa operativnim zahvatom kao značajnoj proceduri u liječenju, te neophodnosti i važnosti primjene enteralne prehrane, kao i načinu davanja.

Napominjemo da će webinar biti sniman od strane tehničkog realizatora. Nakon završetka, kompletan snimak webinara moći ćete pogledati na platformi MedNet (www.mednet-edu.net).

Informacije o bodovima za učesnike webinara biće dostavljene putem e-maila.

Napomena: Prilikom ulaska na Zoom platformu (registracije) neophodno je upisati puno ime i prezime, kako bismo izbjegli komplikacije kod kreiranja spiska učesnika, odnosno dobijanja bodova!

 

PROGRAM

17.30 – 17.45 – Uvod

17.45 – 18.15 – „Tretman upale vanjskog uha“ – doc. dr Mirjana Gnjatić-ORL, UKC Republike Srpske

18.15 – 18.45 – „Primjena enteralne prehrane nakon operativnih zahvata“ –  mr sci. med Aleksandra Aleksić-ORL, UKC Republike Srpske

18.45 – 19 – Diskusija

Pristupni link

https://us02web.zoom.us/j/85250412811?pwd=SlZISlJLcUZ2SzI1cDJleXcvc1ptUT09

 

Meeting ID: 852 5041 2811

Passcode: 341559