„Druga škola akušerske anestezije“ održana je 9. i 10. juna 2023. godine, u prostorijama UKC RS, u organizaciji Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

Ovaj događaj bio je akreditovan prema pravilniku Komore doktora medicine RS, a oni koji nisu mogli prisustvovati, imali su priliku da, putem ZOOM linka, prate direktan prenos.

U toku Škole, učesnicima se obratio i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić.

Tehnička podrška organizaciji i uspješnoj realizaciji ovog skupa bila je agencija MedNet.