Medis International u saradnji sa Udruženjem doktora porodične medicine Republike Srpske, u okviru kontinuirane medicinske edukacije, organizuje MS edukaciju na temu: “Nove mogućnosti, nova iskustva, novi izazovi u liječenju MS-a“

Ova edukacija biće uskoro održana u pet dijelova, o čemu ćete biti blagovremeno infromisani.

Tehnička podrška realizaciji je Agencija MedNet.