Medis International u saradnji sa Udruženjem doktora porodične medicine Republike Srpske, u okviru kontinuirane medicinske edukacije, organizuje MS edukaciju na temu: “Nove mogućnosti, nova iskustva, novi izazovi u liječenju MS-a“

Ova edukacija biće uskoro održana u pet dijelova, a tema trećeg webinara je: Fleksibilna terapijska opcija kroz životni put MS pacijenta.

Prof. dr Sanja Grgić, specijalista neurolog, UKC RS

 

Prikaz slučaja

Prof. dr Daliborka Tadić