Medis International u saradnji sa Udruženjem doktora porodične medicine Republike Srpske, u okviru kontinuirane medicinske edukacije, organizuje MS edukaciju na temu: “Nove mogućnosti, nova iskustva, novi izazovi u liječenju MS-a“

Ova edukacija biće uskoro održana u pet dijelova, a ovo su teme prvog webinara:

Multipla skleroza – Kako prepoznati bolest sa hiljadu lica?

Prof. dr. Siniša Miljković, specijalista neurolog, UKC RS

Mehanizam djelovanja imunomodulatorne terapije

Prof. dr. Ranko Škrbić

Važnost rane optimizacije liječenja

Prof. dr. Sanja Grgić, specijalista neurolog, UKC RS

 

 

Tehnička podrška realizaciji je Agencija MedNet.