Udruženje doktora medicine Republike Srpske organizuje online program kontinuirane medicinske edukacije „Hronična stanja u doba Covid 19 – Izazovi i dileme mladih ljekara“.

S obzirom na ograničenja koja je Covid-19 donio u svakodnevnom radu ljekara i životu pacijenata, edukacije su planirane za sve ljekare, poštujući epidemiološku situaciju i sve preporuke Republičkog štaba za vanredne situacije.

Problematika koju obuhvata program kontinuirane medicinske edukacije jesu kardiovaskularna stanja, riziko faktori, hronična oboljenja, klinička i psihosomatska stanja, probleme, izazove i dileme mladih ljekara, te posljedice za vrijeme Covid 19 pandemije.

Shodno tome kontinuirana medicinska edukacija obuhvata teme iz oblasti kardiologije, neurologije, psihijatrije, onkologije, hirurgije.

Kardiovaskularne bolesti jesu vodeći uzrok smrti u svijetu i kod nas, a prevencija igra presudnu ulogu u suzbijanju globalne epidemije. U sklopu sekundarne prevencije, nefarmakološke preventivne mjere koje podrazumijevaju podizanja svijesti o neophodnosti redovne fizičke aktivnosti, zdrave ishrane i prestanka pušenja, i savremena farmakološka terapija koja danas stoji na raspolaganju značajno pomažu u prevenciji ponovljenih kardiovaskularnih događaja kod adekvatno identifikovane veoma visoko i visoko rizične  populacije pacijenata.

Antiagregantna i antikoagulantna terapija imaju sve veći spektar indikacija za primjenu, kako u formi monoterapije, dvojne ili trojne terapije. U svjetlu pandemije COVID-19, gdje su se upravo kardiovaskularni bolesnici istakli kao visoko rizična populacija za teške oblike bolesti, antikoagulantna terapija je neophopdna u prevenciji i terapiji arterijskog i venskog tromboembolizma.

Antihipertenzivna terapija je danas bazirana najvećim dijelom na upotrebi fiksnih dvojnih i trojnih kombinacija lijekova.

Značaj primjene savremenih stavova i preporuka strukovnih udruženja kao i individualizovan pristup u procjeni kardiovaskularnog rizika radi odabira optimalne medikamentozne terapije jesu ključni faktori za smanjenje prevalence koronarnih i kardiovaskularnih događaja u cjelini kao i umiranja od kardiovaskularnih bolesti.

S tim u vezi, serija webinara na pomenutu temu i problematiku biće održana od 19. do 23. jula 2021. godine. Specijalnosti čije je prisustvo planirano na edukaciji su kardiolozi, neurolozi, neuropsihijatri, internisti, onkolozi, hirurzi, endokrinolozi i porodični ljekari. Očekivani broj jeste 1500 i više ljekara iz cijele Republike Srpske.

Ovaj skup biće bodovan od strane Savjeta za zdravlje, prema važećem pravilniku.

Napominjemo da će webinar biti sniman od strane tehničkog realizatora. Nakon završetka, kompletan snimak webinara moći ćete pogledati na platformi MedNet.

Informacije o bodovima za učesnike webinara biće dostavljene putem e-maila.

Napomena: Prilikom ulaska na Zoom platformu (registracije) neophodno je upisati puno ime i prezime, kako bismo izbjegli komplikacije kod kreiranja spiska učesnika, odnosno dobijanja bodova!

Organizaciju webinara podržali su naši partneri, kompanije Sanofi, Sandoz i Amicus.

Agencija za tehničku podršku je MedNet Banja Luka.

 

Teme webinara:

 

19.07.2021. PONEDJELJAK                                      

“Kardiovaskularna stanja za vrijeme Covid 19 pandemije”

Uvod

17:30-17:45

Posljedice COVID 19 na zdravstveni sistem – prof. dr Siniša Miljković, prof. dr Tamara Kovačević Preradović, dr sci. dr Draško Kuprešak

17:45-18:05

Hronične kardiovaskularne bolesti  za vrijeme COVID 19: nedoumice i terapija pacijenata – dr Boris Dujaković

18:05-18:25

Interakcija RAAS inhibitora sa Covid-19: progres, perspektiva i budućnost – dr Tamara Gnjatić

18:25-18:45

Prevencija sa različitim profilom kardiovaskularnog rizika, nove smjernice – dr Jelena Đoković

Satelitski simpozij Amicus 18:45-19:45

Vitamin D u neurologiji – dr Aleksandra Dominović

Terapija bola u neurologiji – prof. dr Siniša Miljković

19:45-20:00

Zaključak simpozija i diskusija

PRISTUPNI LINK

https://us02web.zoom.us/j/89293854542?pwd=dktob1VMMDdoenRkNGlGY1VmS0RGdz09

Meeting ID: 892 9385 4542

Passcode: 611115

 

20.07.2021 UTORAK

“Kardiovaskularni riziko faktori”            

Uvod

17:30-17:55

Moždani udar  sa svim svojim dilemama i izazovima – dr Slobodanka Crnčević

17:55-18:20

Faktori rizika za kardiovaskularne bolesti kod bolesnika sa hipertenzijom – dr Tamara Savić

18:20-18:45

Kako psihosocijalni faktori utiču na kardiovaskularno zdravlje – dr Majda Nazalević

18:45-19:45

Satelitski simpozij Sandoz

Idaxe u prevenciji moždanog udara – prof. dr Siniša Miljković

Elanix-savremena terapija dislipidemija – dr Danijel Đekić

19:45-20:00

Zaključak simpozija i diskusija

PRISTUPNI LINK

https://us02web.zoom.us/j/84886193614?pwd=MnJMR3BoaThSWm9mVTRISG05OXpWZz09

Meeting ID: 848 8619 3614

Passcode: 691750

 

 

21.07.2021 SRIJEDA

“Hronična oboljenja”

Uvod

17:30-17:50

Terapija COVID-19 kod pacijenata sa hroničnim internističkim oboljenjima – dr Goran Lazendić

17:50-18:15

Poteškoće sa kojima smo se suočavali u periodu pandemije COVID-19 i izazovi koji su pred nama – dr Emil Vujić

18:15-18:45

Uticaj Post Covid-19 sindroma na hronična oboljenja – dr Nikola Malešević, dr Ljubiša Simić

18:45-19:45

Satelitski simpozij Sanofi

Profilaksa VTE kod akutnih unutrašnjih bolesti tokom pavidemije Covid – 19. Šta kažu studije, koliko dugo? – Prof. dr Tamara Kovačević Preradović

VTE akutnih unutrašnjih bolesti. Optimizacija, prepoznavanje, procena i profilaksa rizični pacijenti – Dr sci. dr Draško Kuprešak

19:45-20:00

Zaključak simpozija i diskusija

PRISTUPNI LINK

https://us02web.zoom.us/j/88680062121?pwd=cjR3NE9HSTJCYTk3QUcvWHYrZW1MQT09

Meeting ID: 886 8006 2121

Passcode: 245859

 

 

22.07.2021 ČETVRTAK

“Klinička stanja i Covid 19”

Uvod

17:30-17:55

Klinička stanja u nerologiji – dr Srđan Mavija

17:55-18:20

Klinička stanja u kardiologiji – dr Miloš Majstorović

18:20-18:45

Klinička stanja u onkologiji – dr Jelena Berendika

18:45-19:10

Klinička stanja u hirurgiji – dr Novica Kalinić

19:10-19:45

Satelitski simpozij Amicus

Poremećaji gutanja i enteralna prehrana kod neuroloskih oboljenja – dr Zoran Vukojević

19:45-20:00

Zaključak simpozija i diskusija

PRISTUPNI LINK

https://us02web.zoom.us/j/83570221183?pwd=Sk5rQjN4OVpmemFoa25NaEZIeFdUdz09

Meeting ID: 835 7022 1183

Passcode: 789757

 

 

23.07.2021 PETAK

„Psihosomatska stanja“

Uvod

17:30-17:50

COVID-19 i mentalno zdravlje; iz perspektive porodične medicine – dr Danijel Atijas

17:50-18:15

Depresija i anksioznost kao KV rizik za vrijeme i poslije Covid 19 – doc. dr Nera Zivlak Radulović

18:15-18:45

Uticaj Covid 19 i lock down na mentalno zdravlje odraslih– dr Nataša Luzija, dr Davorin Udovičić

18:45-19:45

Satelitski simpozij Sanofi

Ramipril – zlatni standard u prevenciji pacijenata sa visokim rizikom od CV i kontroli hipertenzije – Acc prof. dr Duško Vulić

Terapijski potencijal ramiprila kod pacijenata sa aterosklerotskim promenama – Prof. dr Zoran Vujković

19:45-20:00

Zaključak simpozija i diskusija

PRISTUPNI LINK

https://zoom.com/j/91707006235?pwd=U0srTGw5NjVkUlpzdFhPRWdlMmU0QT09
Meeting ID: 917 0700 6235
Meeting Passcode: 255764