Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske je najveća naša referentna zdravstvena ustanova u Srpskoj, koja zahvaljujući rukovođenju prof. dr Vlade Đajića i njegovog tima, te istrajnim patriotskim, predanim i kvalitenim radom, bilježi konstantne uspjehe i pomake u stvaranju najsavremenijeg i najmodernijeg kliničkog centra u regionu.

Tome u prilog više nego govori činjenica o nastanku Klinike za kardiohirurgiju i uspješnih godinu dana rada. Više od 20 godina Republika Srpska, kao u epskoj borbi Davida protiv Golijata, nastoji da dobije svoju kardiohirurgiju. Kao u svakoj utakmici pobjednik je ona ekipa koja postigne go više, što je u ovom slučaju prof. dr Vlado Đajić i njegov tim.

U tom timu veliki doprinos dali su dr. sci. dr Nikola Šobot kao prvi načelnik Klinike za kardiohirurgiju, dr Boško Radomir kao šef tima anestezije i neko ko je u svjetskim centrima učestvovao u kreiranju rada kardiohirugije, prof. dr Tamara Kovačević Preradović kao načelnik Klinike za kardiologiju i ispred Udruženja kardiologa Republike Srpske, dr Novica Kalinić kao prvi kardiohirurg Republike Srpske, glavna sestra Smilja Marinković i ništa manje bitne ostale kolege na klinici.

Od otvaranja Klinike za kardiohirurgiju UKC Republike Srpske koje je upriličeno 11. septembra 2022. godine do danas je uspješno izvedeno više od 220 kardiohirurških zahvata. Operacije su izvedene uz podršku Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje i Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine Sremska Kamenica.

Prva kardiohirurška operacija je izvedena 6.6.2022. godine. Ove operacije uključuju hiruršku revaskularizaciju miokarda, operativno liječenje valvularnih bolesti srca, te takođe najnovije metode hirurškog liječenja srčane slabosti. Takođe je formirana podsekcija kardiohirurga pod kapom Udruženja kardiologa Republike Srpske, što je veoma značajno za edukativne aktivnosti, te akademske afirmacije mladih kardiohirurga i umrežavanje sa expertima iz cijelog svijeta.

Tehnička podrška organizaciji obilježavanja ovog događaja bila je agencija MedNet.

Ukoliko ste propustili, pogledajte dio atmosfere sa ovog događaja.