Pozivamo vas na akreditovani Hemofarm stručni skup: “Teriparatid u liječenju osteoporoze” – aktualna tema i savremeni terapijski noviteti na polju osteoporoze, koji će biti održan 27.06.2022. u 14h,  u hotelu Jelena u Banjoj Luci, Ulica Jovana Dučića 25.

PROGRAM

14:00 – Dobrodošlica od strane Hemofarma

14:05 – “Teriparatid u liječenju osteoporoze” – aktualna tema i savremeni terapijski noviteti na polju osteoporoze

– ass. dr. sci. med. Ivica Jeremić sa Instituta za Reumatologiju Beograd

15:15 – Movymia savremena terapija Hemofarma na polju osteoporoze

– Amina Kukić, product menadžer Hemofarm d.o.o.

15:30 – Diskusija i zatvaranje stručnog skupa